0932 326 136 - 0977 075 798
Thứ 2 - Chủ nhật 8:00 - 21:00

Phụ tùng chính hãng


DỊCH VỤ VÀ PHỤ TÙNG

icon-1
GIÁ TRỊ TỐI ƯU
Chi phí đầu tư thấp, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật khắt khe của xe tải Hino.
icon-2
ĐÁNG TIN CẬY
Thiết kế tối ưu cho việc vận hành bền bỉ. Sản phẩm được chế tạo với công nghệ hiện đại nên chất lượng rất đáng tin cậy
icon-3
CHẤT LƯỢNG CAO
Phụ tùng HINO SMART CHOICE đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vận hành của xe tải Hino
mainfactors
icon-4
MẠNG LƯỚI CUNG CẤP
Sản phẩm được cung cấp thông qua hệ thống đại lý ủy quyền của Hino trên khắp lãnh thổ Việt Nam
 

DANH SÁCH PHỤ TÙNG SCP HINO

STT MÃ PHỤ TÙNG SCP TÊN PHỤ TÙNG SCP MODEL
1 15613-EV014 Lọc dầu WU342L, WU422L, XZU650L, XZU720L, XZU730L
2 15613-EV023 Lọc dầu FL1J, FG1J, FM1J, FC9J, RK1J
3 15613-EV033 Lọc dầu FL8J, FG8J, FM8J
4 15613-EV042 Lọc dầu thô SS1E, SH1E
5 15613-EV051 Lọc dầu tinh SS1E, SH1E
6 15613-EV071 Lọc dầu thô FM2P
7 15613-EV081 Lọc dầu tinh FM2P
8 15613-EV123 Lọc dầu FC3J
9 23304-EV062 Lọc nhiên liệu tinh, nằm ở phần động cơ FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
10 23304-EV071 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
11 23304-EV081 Lọc nhiên liệu tinh, nằm ở phần động cơ FM2P
12 23304-EV094 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si SH1E, SS1E
13 23304-EV171 Lọc nhiên liệu tinh, nằm ở phần động cơ FF3H
14 23304-EV193 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si WU342L, WU422L
15 23304-EV201 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si FM2P
16 23304-EV210 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si FC112SA, FC114SA
17 17801-0U010 Lọc khí XZU720L, XZU730L
18 17801-0U020 Lọc khí WU342L, WU422L
19 17801-0U040 Lọc khí WU342L, WU422L
20 17801-0U050 Lọc khí XZU720, XZU730L
21 17801-EW090 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FG8J
22 17801-EW110 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
23 17801-EW130 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FM2P
24 17801-EW140 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FM2P
25 S40J9-EV091 Bạc giằng cầu FL8J, FM8J, FM1J
26 31250-37320 Lá côn size 325 (xe series 300) XZU720, XZU730L
27 31250-E0G30 Lá côn size 350 (xe series 500) FG1J, FC3J, FC9J
28 31250-E0G40 Lá côn size 380 (xe series 500, xe bus) FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
29 04477-E0110 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FC3J, FC9J
30 04477-E0120 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FG8J, FG1J
31 04477-E0130 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FC3J, FC9J
32 04477-E0140 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FL8J, FM8J, FL8J, FM1J
33 04477-E0150 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FL8J, FM8J, FL8J, FM1J
34 04477-E0200 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FG8J, FG1J
35 04477-E0710 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán RK1J, SH1E, SS1E
36 04477-E0730 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán RK1J, SH1E, SS1E
37 47441-E0720 Má phanh trước, 1 miếng RK1J, SH1E, SS1E
38 47443-E0420 Má phanh sau, 1 miếng RK1J, SH1E, SS1E