0932 326 136 - 0977 075 798
Thứ 2 - Chủ nhật 8:00 - 21:00
- Phí đường bộ của xe cơ giới tham gia giao thông, phí đăng kiểm và chu kỳ kiểm định của xe ô tô tải.

PHÍ ĐĂNG KIỂM XE Ô TÔ, XE CƠ GIỚI

PHÍ ĐĂNG KIỂM XE Ô TÔ, XE CƠ GIỚI

Liên hệ

Bảng phí đăng kiểm xe ô tô, xe tải, xe cơ giới khi đi đăng kiểm tại Việt Nam: - Khi các Bác tài cho xe ô tô, xe tải, xe cơ giới đi đăng kiểm tại các trạm đăng kiểm trên toàn quốc tùy theo từng loại xe cụ thể và nộp mức phí chung theo quy định của Bộ Tài Chính như sau:

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CỦA XE Ô TÔ XE CƠ GIỚI

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CỦA XE Ô TÔ XE CƠ GIỚI

Liên hệ

Chu kỳ kiểm định của xe ô tô, xe cơ giới khi tham gia giao thông.  - Theo thông tư số 70/2015/TT- BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của bộ giao thông vận tải ban hành Chu kỳ kiểm định của xe ô tô, xe tải, xe cơ giới như sau:

BIỂU PHÍ ĐƯỜNG BỘ THAM GIA GIAO THÔNG CỦA XE CƠ GIỚI

BIỂU PHÍ ĐƯỜNG BỘ THAM GIA GIAO THÔNG CỦA XE CƠ GIỚI

32.400.000 đ

Biểu phí đường bộ của xe cơ giới tham gia giao thông. - Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 tất cả các phương tiện tham gia giao thông bắt buộc phải đóng phí đường bộ theo tiêu chuẩn của bộ Tài Chính ban hành. - Ngoài phí đường bộ mà các phương tiện nộp trực tiếp tại các trạm thu phí trên các đường...