0932 326 136 - 0977 075 798
Thứ 2 - Chủ nhật 8:00 - 21:00
Cẩu 3 tấn Soosan SCS334 là loại cẩu 3 tấn 4 đốt được nhập khẩu từ Hà Quốc.